Badhusparken

Mingel och aktivitetstorg i Badhusparken 

Under Östersund Pride den 14/9 2019 kommer ett mingel och aktivitetstorg att finnas i Badhusparken