Badhusparken

Mingel och aktivitetstorg i Badhusparken 

Under Östersund Pride den 1/9 2018 kommer ett mingel och aktivitetstorg att finnas i Badhusparken med mat och dryckesförsäljning mellan kl. 11:00-16:30.