Bli en stolt partner

Vi vill ge er som företag, förening, privatperson möjlighet att stötta vårt arbete och visa att ni står bakom dessa mänskliga rättigheter. Det ger er möjlighet att visa på att ni jobbar för ett mer tryggt och inkluderande samhällsklimat.

För 1000 kr visar ni att ni stöttar Östersund Pride och RFSL Östersunds ideella arbete.
Ni får synas med er företagslogga på hemsida och infoblad, förutsatt att ni betalar och att ni skickar in er företagslogga till ostersund@rfsl.se

För 1000kr till får ni stå och visa upp er förening, företag i Pride park (Badhusparken) under Pridedagen.

Känner ni att ni har möjlighet att bidra med mer pengar så är det väldigt välkomnat då vi är en ideell förening och har egentligen inga öronmärkta pengar för dessa evenemang.

Sätt in ert bidrag på PG Konto 4773009-8