Skip to content

Mijjieh libie garmeres

Aatjan Goengkeren Paarke – Regnbågsparken

Mijjen Pride paarkesne ovmessie artisth, soptsestimmieh jïh tjåanghkoeh, jïh gaajhkesh åadtjoeh meatan årrodh. Paarkem gaahpode 11-19, mïetsken 31n.b.

I vår Pride Park blandas viktiga samtal för att stärka hbtqi-rättigheter med artistframträdanden och trevliga möten. Här bjuder vi in företrädare från olika organisationer, föreningar och politiska partier med flera för att ta del av gemenskap och visa sitt stöd i kampen för ett öppet samhälle för alla.

Alltså en perfekt plats att träffa både nya och gamla vänner! Det kommer finnas möjlighet till olika prova på-aktiviteter under hela dagen.

Parken är öppen mellan 11-19 på Pridelördagen, alltså den 31/8. Vår Pride Park hittar du i Badhusparken i Östersund.

 

Scenprogram

 

Aktiviteter i Pride Park

 

Mijjieh leah paarkesne / Vi finns i parken

1. RFSL Jämtland Härjedalen

Vi kommer sälja regnbågsbrylar och informera om vår verksamhet. Kom gärna och snacka med oss!

2. Testpoint JH / Posithiva Gruppen

Kom till oss och ta ett snabbt, anonymt och gratis hivtest.⁣⁣

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Park- och paradchef: Camilla Wedfelt

SMAÅarjelsaemien