Skip to content

Mijjieh libie garmeres

Prideparaden

Vår parad som genomförs på lördagen är ett av våra mest uppskattade inslag under Prideveckan. Det är Östersund Staaren Prides största händelse och under ett par timmar fylls stadens gator med regnbågens färger, musik, dans och slagord. Temat för i år är Regnbågsrörelsen. Använd temat kreativt och fritt. Låt det genomsyra hela paraden 2024!

Alla får delta i paraden, så länge ni delar värderingarna som de mänskliga rättigheterna bygger på. För att delta i paraden finns Ordningsregler för allas säkerhet.

Mer information om paraden och uppställningstider hittar du längre ner på denna sida!

Paradväg

Östersund Staaren Prides parad 2024 går av stapeln lördagen den 31 augusti klockan 14:00. Starten kommer att vara i Badhusparken för att sedan slingra sig igenom hela vår vackra stad den ca 1,8 km långa vägen tillbaka till Badhusparken och vår Pride Park. Paradvägen brukar ta ca 45 minuter att gå. 

Badhusparken– Samuel Permans Gata – Köpmangatan – Biblioteksgatan – Storgatan – Tullgatan – Prästgatan – Stortorget – Samuel Permans Gata – Badhusparken.

De rekommenderade publikplatserna är längs Prästgatan.

Deltagande och anmälan

Som enskild privatperson kan du delta i paraden med något av de deltagande ekipagen, det går bra att hoppa in och ur längs vägen.

Om din förening, myndighet, organisation eller företag vill gå paraden som sektion behöver du anmäla den. För att synas med logotyper på banderoller, kläder eller fordon behöver du bli en partner till oss.

Har ni som ideell förening eller skola svårt att bekosta deltagande på Östersund Staaren Pride, kontakta oss via mejl så diskuterar vi olika lösningar.

På paraddagen, tänk på att dricka vatten, speciellt om det är varmt, och att ha promenadvänliga skor.

Hundar är välkomna men tänk på att det är mycket ljud och människor.

Ordningsregler

Som grund gäller Ordningslag (1993:1617)

 • Samtliga anvisningar från Östersund Staaren Prides volontärer måste följas.
 • Kom i tid till uppställningsplatsen. Våra volontärer hjälper Er att hitta plats i paraden.
 • Alla måste ta ansvar för sina egna sopor och eget skräp. Det är förbjudet enligt nedskräpningslagen att lämna sopor och skräp på gatan.
 • Ha kul! Sprid kärlek! Njut av den möjlighet vi har; att kunna delta och genomföra en manifestation för Kärlek, Stolthet och Öppenhet!
 • Under paraden råder alkoholförbud för deltagare.
 • Det är inte maskeringsförbud i Paraden. Vi följer ordningslagens regler gällande maskering som säger att förbud enbart gäller om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Se Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall.
 • Det är förbjudet att kasta saker från fordon eller gågrupper, så lämna konfetti och liknande hemma. Däremot går det bra att dela ut saker till åskådarna om detta inte skräpar ner eller sinkar paraden.
 • Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det får inte uppstå stora luckor mellan grupperna. Det är ingen tävling – så gå långsamt i ett långt och smalt tåg!
 • Har ekipaget musik ska detta anmälas. I start- och målområde råder musikförbud. När ekipaget passerar paradutropare måste volymen kraftigt sänkas.
 • Högsta tillåtna ljudvolym är 100 dBa.
 • Visselpipor, trummor eller andra saker som låter väldigt mycket, kan vara jobbigt för andra paraddeltagare, exempelvis barn. Så ta det lugnt när du väsnas.

Om något händer eller ni har frågor kontakta Paradledningen eller volontärer. Dessa har radio till sjukvårdspersonal och ordningsvakt.

Påföljd

Om Paraddeltagaren bryter mot ordningsregler, eller agerar så att paradens fortsatta verksamhet äventyras äger Festivalchef eller Park-& Paradchef rätt att med omedelbar verkan bryta Paraddeltagarens fortsatta medverkan i Prideparaden. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas ej.

Paradordning 2024

Lördagen den 31/8
13.15  Uppställning av paraden vid Badhusparken –  Privatpersoner och anmälda grupper.
14.00  Paraden startar

Paradordning:

  1. RFSL Jämtland Härjedalen

Park- och paradchef: Camilla Wedfelt

SMAÅarjelsaemien