Skip to content

Mijjieh libie garmeres

Aatjan goengkeren paarke

Buerie båeteme Aatjan goengkeren paarkese | Välkommen till regnbågsparken

På lördagen färgar vi Badhusparken i regnbågens alla färger. Vi har Pride Park med olika utställare och aktiviteter för att ladda upp inför den stora Prideparaden.

Utställare som finns på plats:

  • RFSL Jämtland Härjedalen
  • Centerpartiet
  • Jïemhten Herjedaelien dajve / Region Jämtland Härjedalen
  • Noeredåastoehtimmieh / Ungdomsmottagningen
  • Svenska kyrkan Östersund
  • Länsförsäkringar Jämtland
  • Miljöpartiet de gröna
sv_SESvenska