Skip to content

Mijjieh libie garmeres

Gapta/Gábdde/Gákti/ Samisk dräkt i regnbågssammanhang

Vilka tysta koder finns i traditionella samiska kläder kontra vilka koder finns behov av i dag?

Anna-Stina Svakko, duodjimästare visar genom bilder, traditionell kunskap möjligheten att skapa utrymme för personlig identitet i en samisk hbtqi-kontext.

På svenska, cirka 45 minuter plus frågestund efteråt.

Föreläsningen sker digitalt på Zoom tisdagen den 31/8 kl. 19:00 – anmäl dig här!

sv_SESvenska